Category Archives: Om KTK

Priser for spill i Kongsvinger Tennishall

Følgende priser gjelder for spill i tennishallen vår (alle priser per time per bane):

Medlemmer hverdager:  Kr 100,- fra 07 til 16, deretter 140,-

Medlemmer helger:  Kr 100,-

 

Ikke-medlemmer hverdager: Kr 150,- fra 07 til 16, deretter 200,-

Ikke-medlemmer helger:  Kr 150,-

Bestilling foregår via Senserio, og det kan bestilles 1 time, halvannen timer og 2 timer.  Betaling via kort, men ta kontakt med klubben dersom du heller foretrekker klippekort.

Vi tilbyr leie av faste timer hver uke. Ta kontakt om du ønsker dette.

img_1307

Posted in Om KTK | Leave a comment

Nå er vi i gang med å bygge Kongsvinger tennishall!!!!!!!

Etter nesten 2 års planlegging med utallige opp- og ned-turer, er nå saken klar!
Den 17. juni 2015 startet firma Rolf Døli grunnarbeidene på tomta vår som Ingar Nygård, Jørgen haug , pappa Kristiansen og noen hjelpere har avskoget gjennom våren.
Nå er alt strevet gjennom nesten 2 år glemt, og gleden over å virkelig være klar til selve byggeprosessen den viktigste.
Hans Neskvern, Frode Kristiansen og Arne Huse har utgjort byggekomiteen som har holdt ut hele denne tiden med tusen utfordringer som var umulig å forutse da prosessen startet. Hans og Arne har vært i utallige møter med byråkrater, politikere, firmaer som skal gjøre ulike oppdrag i byggeprosessen, for ikke å snakke om alt som ligger bak finansieringen av hallen. Frode blir enda viktigere nå når byggingen er i gang, siden han vil ha ansvar for betongarbeider og dermed koblingene mellom grunnarbeidet, fundamenter, ringmur og gulv i hallen opp mot Hallmaker som skal bygge selve hallbygget. De er allerede godt i gang med samarbeidet.

Kongsvinger tennishall er tenkt nesten slik.
Kongsvinger tennishall er tenkt nesten slik.

Nå håper vi byggeprosessen vil skride raskt framover. Drømmen er at hallen er mer eller mindre ferdig rundt juletider. Det blir vel århundrets julepresang til alle som er glad i å spille tennis. Tenk på både vinterhalvåret og hver gang det regner vår, sommer og høst, at vi bare kan gå inn i hallen og spille i stedet for å reise slukøret hjem igjen uten å kunne spille. Hvilket løft dette skal bli for tennis på Kongsvinger!
Når selve hallbygget er på plass, vil Hagen & Linstad, Energima, Kongsvinger Rørlegger Service, Hedmark murmesterforretning og klubbens dugnadsarbeidere overta for å fullføre innvendig. Frode Kristiansen vil også ha ansvaret for at snekkerjobben blir gjort bra nok av dugnadsgjengen. Det er så mye å fortelle om alt som har skjedd under prosessen at det får vente til en senere anledning. I dag er det gleden over å være i gang som skal feires!!!
Men det blir feil å ikke nevne den enorme jobben Hans og Arne har gjort gjennom disse to årene. Det er nok over et årsverk til sammen! Gratulerer med dagen!

 

Posted in Arkiv, Ledernshjørne, Om KTK, Siste nytt | Leave a comment

Spennende dager for Kongsvinger tennisklubb.

I løpet av november og desember vil vi i Kongsvinger tennisklubb få svar på søknaden vår til Kongsvinger kommune om støtte på 2 millioner til bygging av Kongsvinger tennishall. Hvis det blir positivt svar på søknaden, er nesten alle brikker i dette store puslespillet på plass! Med full klaff kan vi se for oss at vinteren 2015/2016 kan bli den første med tennis i egen hall i Kongsvinger noensinne! Det vil bli en fantastisk forbedring for sporten vår her i Kongsvinger og i resten av Glåmdalskommunene også.

Tenk også på alle de arrangementene våre som har blitt utsatt/avlyst pga regn opp gjennom alle år også. Hvis dette blir en realitet, er det bare å gjennomføre arrangementet inne i hallen, evt i litt endret form. F.eks. var det kun 52 dager da det var mulig å spille tennis utendørs i hele 2012, altså over 300 dager da hallen ville vært nødvendig.

Det er så mye jeg ønsker å fortelle om hele denne prosessen. Vi har jobbet for det i mange år, og nå kan det bli realitet. Hvis vi får positivt svar i kommunestyremøtet, vil jeg komme tilbake med mange flere viktige punkter underveis i byggesaken vår. Vi føler at vi har en meget god sak og holder pusten til saken er avgjort i kommunestyremøtet den 11. desmber.

Situasjonsplan for ny hall
Situasjonsplan for ny hall.

Picture2

Posted in Arkiv, Ledernshjørne, Om KTK, Siste nytt | Leave a comment

Tanker foran ute-sesongen 2014.

Etter et hyggelig Årsmøte med to gamle travere som takket for seg i styret og tre nye spennende navn inn i styret, ser jeg fram til en interessant sesong på tennisanlegget vårt. Vårdugnaden er godt i gang, og det kan bli rekordtidlig sesongstart. Hvis alle bidrar med valsing, kan vi kanskje sette opp nett 2. påskedag!

Likevel er det planene om Tennishall som dominerer arbeidet i klubben denne våren. Vi leverte 4 søknader til administrative personer i Kongsvinger kommune og 8 kopier av søknaden til de polistiske partiene i kommunestyret fredag den 11. april, der vi inviterer oss selv til å fortelle mer om byggeplanene våre. Både kultursjef og ordfører har gitt tilbakemelding om at søknaden vår vil få sin korrekte behandling i kommunale organer. Ingen partier har svart ennå. Vi jobber parallelt med teknisk godkjenning,  idrettsfunksjonell godkjenning og videre finansiering.

En annen spennende sak for denne sesongen er at Maria Claussen (spiller på damelaget til Fagerheimen i Oslo i 1. divisjon i NM-lag og lege ved Kongsvinger sykehus) har sagt seg villig til å etablere ei jente/dame gruppe med to faste treninger i uka. Dette har vi ønsket oss i mange år! Håper dette blir vellykket! Lykke til til Maria og de jentene/damene som blir med på dette nye tilbudet.

Som dere forstår, er dette den mest spennende start på en sesong på lang tid. Hvis disse saken går i orden, vil klubben vår ta et skikkelig sprang framover. Med hall er det bare å glede seg stort til fortsettelsen! Det er lov å drømme!

Søknad om tennishall i Kongsvinger hjemmesida er søknaden vår.

Kongsvinger tennishall KK hjemmeside er en Powerpoint om hallen, plan for kostnader og drift.

Arne Huse, leder.

Posted in Arkiv, Ledernshjørne, Om KTK, Siste nytt | Leave a comment

Vellykket årsmøte med tennishall og jentetennis som viktigste saker.

Mandag den 7. april avholdt Kongsvinger tennisklubb sitt årsmøte. Den store saken i klubben for tiden er selvfølgelig søknaden om å få bygge tennishall like bak klubbhuset vårt. Da kan garderober og kafeteria i klubbhuset også benyttes til hallen. Det sparer oss for 2-3 mill. kr i byggekostnader og er en forutsetning for at klubben skal klare det økonomiske løftet i en slik utbygging.
Årsmøtet hadde også store forventninger til en ny satsing på dame/jente tennis i klubben vår med to faste treninger hver uke. Vi har stor tro på at Maria Claussen klarer å etablere en slik gruppe, gjerne én med voksne og én for yngre jenter.
Valget ga tre nye damer og en ny mann inn i styre og stell i klubben. Samtidig takket to veteraner for seg og fikk stor takk og blomster i etterkant av møtet. Vi håper at både Lars Sanne og Pål Haugan vil bli ofte å se på anlegget vårt i tida framover også.

De nye navnene er: Julia Sørpebøl som styremedlem, Jonas A. Hansen og Maria Claussen som varamedlemmer og Gry Karlsen som medlem i valgkomiteen.

Årsmøte 14.04.07 er sakspapirene til årsmøtet.

Arsmoteprotokoll KTK 2014 er protokollen fra årsmøtet.

Posted in Arkiv, Om KTK, Siste nytt | Leave a comment

Årsmøtet ble avviklet den 18.03.13 i klubbhuset.

Et meget interessant årsmøte ble gjennomført i klubbhuset man. den 18. mars 2013. Det var 10 frammøtte medlemmer som først vedtok årsberetninger og regnskap, og deretter hadde en lang diskusjon/samtale rundt mulighetene for å bygge en hall for å spille på vinterstid og ved regnvær ellers i året. De som drar til Arvika gjennom vinteren er godt fornøyd med det, men vi ønsker jo oss en hall på Kongsvinger også!

Vi har hatt møter med Kongsvinger kommune og Kobra bordtennisklubb. Kobra har flere baller i lufta for tiden, så vi må også vurdere hva vi kan gjøre alene. Hans Neskvern hadde gjort flere spennende undersøkelser med både O.B. Wiik og Hallmaker. Det kom fram meget interessante tall og alternativer. En løsning der KTK går videre alene har noen fordeler, mens et fortsatt samarbeid med Kobra der vi kanskje kan sette opp en hall sammen, har andre fordeler.

Det ble nedsatt en hurtigarbeidende hallkomite av Hans Neskvern (leder), Frode Kristiansen og Arne Huse som skal komme med begrunnet forslag til styret innen 15. juni 2013. Da må flere tall på bordet og alternativene være så klare at vi kan samle oss om èn plan videre!

Forslag fra Hallmaker
Forslag fra Hallmaker

Hall fra O.B. Wiik

 

 

 

 

 

 

Møtet ble avsluttet med valg som ga følgende resultat:

Leder: Arne Huse, nestleder: Tommy Kristiansen, kasserer: Frode Kristiansen, sekretær: Kari Huse, styremedlemmer: Kent Elfmark, Pål Haugan, Hans Neskvern og varamedlem: Lars Sanne med åpning for ett varamedlem til (helst kvinne og/eller ungdom).

Revisorer: Henning Fjeldbu og Roger Jensen.
Ny valgkomite: Roger Jensen og Tommy Kristiansen. Åpning for et kvinnelig medlem senere.

Tor Olden Henriksen ble takket for sin innsats i styret og ønsket lykke til i ny jobb og antakelig ny tennisklubb nærmere Oslo.